top of page

AVÍS LEGAL

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PLA DE BUC SC informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, PLA DE BUC SC informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL: PLA DE BUC SC

NIF: J57738114

ADREÇA POSTAL: CARRER ALBERT BORGUNY 1, 07320, SANTA MARIA DEL CAMI (ILLES BALEARS)

ADREÇA ELECTRÒNICA: pladebuc@gmail.com

TELÈFON: +34 690101647

REGISTRE MERCANTIL: tom ......., foli ..........., full .......... i inscripció ............ ...

OBJECTE PRINCIPAL: Tast de vins

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de PLA DE BUC SC confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de PLA DE BUC SC, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

 

El lloc web de PLA DE BUC SC proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per PLA DE BUC SC per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per PLA DE BUC SC contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PLA DE BUC SC no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços. ​ PLA DE BUC SC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, PLA DE BUC SC no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

PLA DE BUC SC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PLA DE BUC SC per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PLA DE BUC SC. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de PLA DE BUC SC.

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PLA DE BUC SC. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PLA DE BUC SC.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre PLA DE BUC SC i l'usuari.

 

PLA DE BUC SC disposa d'un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

 

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per fer la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PLA DE BUC SC es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. PLA DE BUC SC té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

 

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

 

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 8 d'abril del 2022

bottom of page